Testy gaszenia transformatorów w RPA

gaszenie transformatora Telesto 2018-03-30

Zakończyliśmy z powodzeniem testy gaszenia transformatorów przeprowadzane przy udziale jednostki notyfikowanej. W RPA zostały zbudowane makiety transformatorów i na nich wykonywano testy zgodnie z ustalonymi wcześniej scenariuszami zgodnie z CEN/TS 14972. Czekamy na oficjalny raport z testów, który potwierdzi skuteczność gaszenia mgła Telesto transformatorów do 132 kV.