Technologia

glowicaKluczowym elementem technologii Telesto jest atomizacja cieczy w specjalnie zaprojektowanych i opatentowanych głowicach, zasilanych cieczą i sprężonym gazem o niskim ciśnieniu, wykorzystujących technologię zbliżoną do tej stosowanej w silnikach odrzutowych. Modyfikacje głowic umożliwiają dopasowanie zasięgu i kształtu strumienia oraz wielości kropel. W zależności od zastosowania rozmiar uzyskiwanych w systemie kropel wynosi od 5 do 150 mikronów.

Warto zauważyć, że rozproszona ciecz ma dużo większą powierzchnię kontaktu w otoczeniem, co niesie ze sobą wymierne zalety - w przypadku walki z ogniem  umożliwia to efektywne wykorzystanie środka gaśniczego, dzięki większej powierzchni parowania, w dekontaminacji pozwala na bardzo dokładne pokrycie odkażanych powierzchni, zaś w neutralizacji zapylenia maksymalizuje skuteczność wyłapywania drobin pyłu.

kropelki2

ramadaRodzina głowic
W oparciu o technologię Telesto stworzono rodzinę głowic, dostosowanych do konkretnych aplikacji - gaśniczych, ograniczenia zapylenia i dekontaminacji. Głowice Telesto zużywają jedynie od 0,5 do kilkunastu litrów cieczy na minutę (w zależności od zastosowania). Pozwala to zminimalizować ilość używanej cieczy, a co za tym idzie koszty i ewentualny negatywny wpływ na środowisko naturalne.