O firmie

konstruktorzyTelesto Sp. z o.o. jest twórcą opatentowanej technologii generowania mgły wodnej, która znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach,  między innymi w walce z ogniem, ochronie przeciwpożarowej, neutralizacji zapylenia i dekontaminacji.

Siedzibą Telesto jest Warszawa, natomiast w Suchedniowie, w okolicach Kielc, znajduje się zakład produkcyjny, Biuro Badań i Rozwoju, biuro konstrukcyjne i laboratorium testowo-badawcze wyposażone w nowoczesną aparaturę do pomiaru kropli oraz komorę spalań. Na terenie Telesto Suchedniów znajduje się również poligon do testów, na którym regularnie odbywają się między innymi pokazy skuteczności gaśniczej.

Współpraca z instytucjami badawczymi
Nowatorskie podejście do generowania mgły sprawia, że Telesto zdołała nawiązać współprace z wieloma renomowanymi uczelniami, jednostkami badawczymi i firmami. Prowadzone badania i testy zmierzają do opracowania i wdrożenia ma masową skalę nowych aplikacji mgłowych zarówno w dziedzinach, w których stosowano już techniki mgłowe, jak również tam, gdzie mgła nie była dotychczas wykorzystywana.

Telesto współpracuje z takimi jednostkami jak: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Wojskowy Instytut Higieny, Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, DMT, MPA, LPCB, BSI.

krawatJakość i obsługa klientów na najwyższym poziomie
Rozwiązania oferowane przez Telesto to najczęściej systemy przygotowywane dla konkretnych klientów, dostosowane do ich indywidualnych wymagań. Eksperci i konstruktorzy Telesto szczegółowo analizują potrzeby każdego klienta, biorąc pod uwagę czynniki techniczne, technologiczne oraz ekonomiczne i proponują najodpowiedniejsze, “uszyte na miarę” rozwiązanie. Telesto czuwa nad całością realizacji projektu: od zaproponowania koncepcji systemu, poprzez przygotowanie projektów technicznych, zrobienie instalacji, aż po testy działania i obsługę serwisową.

Telesto dba nie tylko o wewnętrzne normy jakościowe, ale również o spełnianie formalnych wymagań potwierdzających zgodność z międzynarodowymi normami.

Od wielu lat Telesto może szczycić się posiadaniem certyfikatów ISO 9001: 2008, oraz ISO 14001: 2004. Kliknij, aby zobaczyć pełną politykę jakości

Rozwój za granicą

Polska jest pierwszym krajem, w którym zastosowano technologię Telesto, jednak doczekała się ona już ekspansji na inne rynki. Od 2006 roku działają spółki zależne w Republice Południowej Afryki i Niemczech, a od 2008 roku także w Wielkiej Brytanii. W 2011 roku  spółka nawiązała współpracę z partnerem w Indiach, a produkty Telesto oferowane są też w wielu innych krajach przez naszych partnerów.

euefrr_cent-kolorinnowacyjna_gospodarkaTelesto Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie Etapu I - Przygotowanie planu rozwoju eksportu  - w ramach Działania 6.1 Paszport do Eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarska na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2008-2013. W ramach tego projektu powstał Plan Rozwoju eksportu - strategia wejścia na rynki zagraniczne dla wybranych produktów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

logo_pl_jpg

W 2009 roku utworzona została spółka zależna - TELESTO SA, która w 2010 roku rozpoczęła działalność działając na podstawie licencji  Telesto Sp. z o.o. Obszarem działania TELESTO SA jest ograniczenie zapylenia przy zastosowaniu systemów mgły wodnej między innymi w energetyce i przemyśle. 26 lipca 2011 spółka zadebiutowała na NewConnect (www.newconnect.pl) w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A.