Lance Mgłowe LANCE PRO1 & PRO2

Lance TELESTO PRO1 oraz PRO2 to urządzenia do gaszenia pomieszczeń bez konieczności wchodzenia do nich. Wystarczy wywiercić 25 mm otwór w ścianie lub drzwiach pomieszczenia, umieścić w nim lancę i rozpocząć gaszenie. Mgła szybko absorbuje ciepło i wychładza pomieszczenie bez zalewania go.

Pistolet (zawór) lancy można podpiąć do węża 25 lub 52, co umożliwia prowadzenie akcji gaśniczej nawet z lekkiego samochodu. Dzięki niewielkiemu zużyciu wody (40-50 litrów na minutę), nawet przy jej niedużym zapasie możliwe jest gaszenie przez stosunkowo długi czas.
Lance TELESTO oferowane są w zestawie z akumulatorową wiertarką Hilti przeznaczoną do wiercenia w metalu oraz betonie.

Karty katalogowe LANCE PRO1 i LANCE PRO2 dostępne są na życzenie.

Poniżej znajdują się filmy obrazujące gaszenie mgłą wodną przy użyciu systemu HILTI oraz Lanc Mgłowych Telesto LANCE PRO1.

Lanca Mgłowa Telesto LANCE PRO1

Lanca Mgłowa Telesto LANCE PRO1

Lanca Mgłowa Telesto LANCE PRO1

Lanca Mgłowa Telesto LANCE PRO1

Strumień mgły - Telesto LANCE PRO1

Strumień mgły - Telesto LANCE PRO1

Strumień mgły - Telesto LANCE PRO2

Strumień mgły - Telesto LANCE PRO2

https://www.youtube.com/watch?v=14EyU-LwZOo

https://www.youtube.com/watch?v=RYI64uWdvpQ&t=4s


Telesto - Scrub
Telesto - Cleanse