Cleanse

DEKONTAMINACJA, DEZODORYZACJA
Systemy dekontaminacji oparte o technologię TELESTO mogą być używane do odkażania pomieszczeń i sprzętu oraz zabezpieczania terenu w tym strefy skażonej i ochronnej.


Telesto - Cleanse
    Telesto - Extinguish
    Telesto - Scrub